Medine.co.uk

Sainsburys Extra Throat Lozenges Honey & Lemon

Document: label-leaflet MAH BRAND 2_PL 00094-0045 change

20 LOZENGES
BRAILLE READS: throaties max

strength

sore throat relief honey and lemon flavour lozenges


20 LOZENGES


mu


i|20££6L||Zh78I’10||SSldWVSnn‘jvtiix3‘Noiia3aD ‘Q13 03 3! NOSJQVf 133N# • • JPI dill pnpojj pue jdjnpejnuem

(eo9 13) 9U9jojE>Ej9g *|<»X|2 9U9|Xdaid ‘sjnoAE|| X9U0(-| $ uoui93‘|oqiU9UiOA9i‘9S(»n|2 pjnbn‘9S0JDn$ ismejuos osiv •    •    • 9§U9Z0| J9d §ui£' | uopn|os

9pMO|l|9 Uin!UO)||^l9^cUlf^^UpjOS9J|({X9f!jl ISJUa^jSm 0AIJ5V

DoOE 9A(X1e wojs J°u °Q 'de|| 9qj uo p9juud (qjuoiu 9qj p pu9) 9jep /q 9sn 9qj 9>jbj jou oq pue qDE9J 9l|^|(JnO d99)|


:9DUO IB JOPOp B 99$

SWQ/W000 Id    -9up!p9ui s|qj 2up|Bj dojs‘sp9jj9 9p|s‘snou9S 9S9qj p Xub no/1|

LLOf jsn§ny pajedajd jxai    S*S®M® ®P!S ®M!ssod

Hl'Q    '/bme jq&ejjs

JSpEUIJEqd JO JOPOp EOJ )||EJ_ !S02u0ZO| AUELU 00J 0)|EJ noA || •sjnoq \/i in S9§U9Z0| p ueqj 9JOiu 9>|bj 10 u oq ■ fl&jinbai sb jo sjnoq®/ja® plow aq®ui /®c®9cU9ZO| 9UO 9a^siq | • ••


• isjeaA 11 oj 1 pa2e Udjpim^ loflrj Uj S^I9Z0| gflfeqj 9J0ra 9QEJ idf 0(fljP p9j|nt>9J se jo sjnoq f Aj9A9 qjnoui aqj u| X|mo|s 9§U9Z0| 9U0 9A|oss|q g isjeoA 11J9A0 U0jp|ji|3 pue sjppv

• • • • • •*ESOa

£U|p99|-pe9jq jo j®i§9jd 9JE no/1! fspEiu.iEqd jo JOj®)|®no/ j|i®i03 | jopop jnoX j|nsuoD‘js|sj9d swojdui/s || | ■snj!||9Ui S9i9qE|p 9AEq no/1| junojoe 0$ U9JBJ f| p|noqs s|qj_'piJojd siqj SupjBj 9JO|9q jopcPjno/ j^Iuod * ^jE§nyaJo$ (^aJejaJjlf ue 9AEq no/ jeqfi^op f (g/q $>^|99q^ * 9ABq no/1| '9soDn|c pue asojans p %yi p |ejoj e suiejuod 9§u9zo| qoeq g •SJB9/1 J9pun U9Jp|!qO OJ 9A|S J0U OQ g 'SJU9jp9J§Uj 9qj |0 /ue OJ a|8j9||B 9JE no/1! $9§U9ZO| 9S9qj 9>|EJ JOUOQ g

• ••••••    •    • « sSuiujem

'03|Ape jo uopeiujoiuj 0JOUJ mil noA |! jspeiujeLjd jo jojsop jnoA >|sv '0up;p0uj s;i|j Suppj 0jopq uojjes s;i|j jo ||e peay 'qjojiuoasjp pue ujed anajiaj 03 aj^aqsisaeue ue se s)|jom os|e pue sqeouin auos asnea ueo 30143 siuuaB s\\n\ i|3ji|M ‘aseq 6mi|30os e uj ajqdasjque uiequoa Aai|i -sqeoji|q auos paiue|juj ‘injured iuojj ja;|aj aniqaajja apinsjd s36U3Z0J jno/ie/j U0UI3-I 3 A3U0H 33I13U 1VOUH1 3U0S H13N3U1S XVIN S3I1V0HH1|9jp|iqD^

•    •    S'sSejo^

•jspBiujBqd jo jopop jno/ oj >||Bj‘9up!p9ui siqj oj 9np 9q Aeui quiqj no/ qDiqM suiojdui/s /ue aauauadxa no/1| 9nSuoj 9jo$

:jspEUUEqd e oj >||Bj‘no/ sjgqjoq j| || snouas ss9| si p9||9 J9qjo s|qj_ (SU0|PE9J Dj2j9||E 9J9A9S) qSEJ

pue jeojqj jo 9n§uoj‘>|D9U ‘99E| 9qj p 2u|||9ms‘2u|qjB9jq u; /j|noi||!Q g

• •


• • • I ••    • •


5 o

H

r»«J m ”n

5 2


20 LOZENGES


SORE

THROAT

RELIEF

HONEY & LEMON FLAVOUR LOZENGES


strm


SORE

THROAT

RELIEFONEY & LEMON tlAVOUR LOZENGES

Hexylresorcinol and Benzalkonium Chloride Solution


SORE

THROAT

RELIEF

HONEY & LEMON FLAVOUR LOZENGESBRAILLE READS: throaties max

strength

sore throat relief honey and lemon flavour lozenges•agZSZZ?


tVaV »”•


C* o«.v'*Ls£

.*V0t»>>v Jp%

W#^J$g:P' :oV«SM

'BN' and 'USE BY' coding areaLaminate code print area LM358

for Honey & Lemon