Medine.co.uk

Out of date information, search another

Sainsburys Throat Lozenges Honey And Lemon

Out of date information, search another
Document: document 0 change

"ic1L eaa ‘pJOpejg ‘eue-| ujBQ ‘Old S)9>|jeuuadng uosujoi^ ui/\/\ joj peonpojg

0 10Z AjEnUBf p9SjA9J )X0J_

Z L00/tr6001d ■>in ‘dve LVY3 ‘UOA9Q ‘UO1IP0JO ‘J99J1S L|B|H 63 *pn '°0 y uos>pBr porng jappq uojpsuoqpB Bu|)0>|JB^ aq) Xq pajnpepuB^

'(^091-3) euepjeo-epg jno|OQ ‘sjnoAB^ uoujai pue Xauo|-| 'pqiua^ ‘p;oB ojjB]jBj_ '9soon|0 pjnbjq ‘asojong :sujB)uoo os|v ■aBuazo| jad Bmg'o |osajoBpw|XwY quajpajBuj awpv

S)ii9;p8j6u|

■de|j aqi uo papud (qpoiu p pua) app Xq asn aq) jaye a>|Bi pu oa

uopeuuoju! sBbjois

qspewjeqd jo jopop jnoX o; >||B; 'eujOjpeui spi o; enp eq Xbw ^upi noX qoiq/w SLUojdiuXs Xub eouauedxe noX jj ‘jeAeA\o|-| -spejje apjs Xub asneo X||Bnsn pu op saBuazo| asaqj_

spajjd apjs aiqjs

■XBMB pBjBjp PjOBLUJBqd

jo jopop b o; >||bj :saBuazo| Aublu oo) ©sjbj noA j| ■sjaaA e jepun uajpqqo oj 9A|6 pu oa

■sjnoij >s u; S9Bu0zo| z L UBq) ojouj eye\ pu oa .

■pojjnboj sb X|mo|S oBuozoi ouo ipng • :j9ao pue SJeaA £ uajpqip pue Apapia eq) ‘sjinpv

aBesoa

6u!paa)-pB0jq jo pauBajd 8JB noX # pjOBiuJBqd jo jopop JnoX qnsuoQ . ■jopop jnoX }|nsuoo ‘;sjsjad siuo;diuXs )| 'snijipuj sapqegp aABq noXj; pnoooe op; ua>|B) aq ppoqs sjqj. aupjpaw sjq) 6uj>|e) ajojaq jopop jnoX peiuoo ‘sjeBns euuos oj eouBjeppj ue ©abl| noX pq) jopop jnoX Xq pp) uaaq aABq noX j| -asoon|B pue asojons p 6yz PVH b surepoo aBuozoi qoeg .

■sjboX e japun uajpuqo o; aAjB pu oa .

■spejpsjBuj aq) p Xub

o) o|Bja||B ajB noX )J saBuazo| asaq) a>|B) pu oa .

'N3UQ1IH3 dO 1H9IS

onv Hovaa a hi do ino saNioiaaw da a* sBmuje/w

-aojApe jo uopeujjopj 9jouj peeu noA ppeuueqd jo jopop jnoA j|sv -aupjpaw sjqi Bujjp) ajojaq uo)jeo sjq* p qe pea^j

■sqBnoo pue s;eojq; ajos p pj|aj aqi joj |0SeJ0B)9UI|AWB

jnoAei) uoui3| $ Aauoii saBuazoi ieoji|i agdesgue suosujoiai

amylmetacresol


lozenges

lozenges


© MORRISONS

antiseptic throat lozenges honey & lemon flavour

MORRISONS

antiseptic

throat lozenges

honey & lemon flavour


for the relief of sore throats & coughs


Morrisons antiseptic throat lozenges honey & lemon flavour

amylmetacresol
P06/07 41127a


5 010251 1 2723 >


>

honey & lemon flavour

1802

"ic1L eaa ‘pJOpejg ‘eue-| ujBQ ‘Old S)9>|jeuu0dng uosujoi^ ui/\/\ joj paonpojg

0 10Z AjEnUBf p9SjA9J )X0J_

Z l00/^600"ld ■>in ‘dve LVY3 ‘UOA9Q ‘UO1IP0JO ‘J99J1S L|B|H 63 *pn '°0 y uos>pBr paujg jappq uojpsuoqpB Bu|)3>|JB^ aq) Xq pajnpBpuB^

'(^091-3) euapjeo-epg jno|OQ 'ainoAeq uoujai pue Xauo|-| 'pqiua^ ‘p;oB ojjB]jBj_ '9soon|0 pjnbjq ‘asojong :sujB)uoo os|v ■aBuazo| jad Bmg'o |osajoBpw|XwY quajpajBuj awpv

S)ii9;p8j6u|

■de|j aq) uo papud (qpoiu p pua) ajep Xq asn aq) jaye a>|Bi pu oa

uopeuuoju! sBbjois

■ppewjeqd jo jopop jnoX o; >||B; 'eujOjpeui spi o; enp eq Xbw ^upi noX qoiq/w SLUojdiuXs Xub eou0U0dx9 noX jj ‘jeAeA\o|-| -spejja apjs Xub asneo X||Bnsn pu op saBuazo| asaqj_

spajjd apjs aiqjs

■XBMB pBjBjp PjOBLUJBqd

jo jopop b o; >||bj :saBuazo| Aublu oo) ©sjbj noA j| ■sjaaA e jepun uajpqqo oj 9A|6 pu oa

■sjnoij >s u; S9Bu0zo| z L UBq) ojouj eye\ pu oa .

■pojjnboj sb X|mo|S oBuozoi ouo ipng • :j9ao pue SJeaA £ uajpqip pue Apapia eq) ‘sqnpv

aBesoa

6u!paa)-pB0jq jo peuSajd 8JB noX # pjOBiuJBqd jo jopop JnoX qnsuoQ . ■jopop jnoX }|nsuoo ‘;sjsjad siuojdiuXs )| 'snijipuj sapqegp aABq noXj; pnoooe op; ua>|B) aq ppoqs sjqj. aupjpaw sjq) 6uj>|e) ajojaq jopop jnoX peiuoo ‘sjeBns euuos oj eouBjeppj ue ©abl| noX pq) jopop jnoX Xq pp) uaaq aABq noX j| -asoon|B pue asojons p 6yz PVH b surepoo aBuozoi qosg .

■sjboX e japun uajpuqo o; aAjB pu oa .

■spejpsjBuj aq) p Xub

o) o|Bja||B ajB noX )J saBuazo| asaq) a>|B) pu oa .

'N3UQ1IH3 dO 1H9IS

onv Hovaa a hi do ino saNioiaaw da a* sBmuje/w

-aojApe jo uopeiujojuj 9jouj peeu noA ispeuueqd jo jopop jnoA j|sv -aupjpaw sjqi Bujjp) ajojaq uo)jeo sjq* p qe pea^j

■sqBnoo pue s;eojq; ajos p pj|aj aqi joj |0S8J0B)9UI|AWB

jnoAei) uoui3| $ Aauoii seBuezoi ieoji|i 3!)des|)ue suosmjoin


throat lozeng<

i IBBT1H 1

honey & lemon tlavou:

amylmetacresoE


for the relief of sore throats & coughs


FToo Bo oo

) o o o o o o o


Morrisons antiseptic throat lozenges honey & lemon flavour

amylmetacresol


5 025


P06/07 41127a


2723 >


3-0) © ° 3? 3 -■ I

<D W 8 »< 0 w

=3: 9 ® " 3 5


O

00


o morrisons

antiseptic

loze


and


throat

honey

flavour nges

lemon

<

>

>k

morrisons antiseptic throat lozenges honey and lemon flavour